THÔNG BÁO BÁN ĐẤT VÀ NHÀ Ở

Ông Nguyễn Nguyên Minh địa chỉ khối 3 thị trấn Đô Lương có bán 2 thửa đất

  1. Thửa số 9B diện tích 90,2 m2,
  2. Thửa số 9B diện tích 103 m2 . Cả 2 thửa đều có nhà mặt đường 7, thuộc khối 3 thị trấn Đô Lương và đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. cạnh hiệu vàng Ngọc Bảo.    Vậy ai có nhu cầu mua đất và nhà ở liên lạc theo số điện thoại:

 Ông Nguyễn Nguyên Minh- 0911.400. 526;

Ông Trần Hiến- 0165. 525.1881

2

bia dat