Thời sự phát thanh ngày 11 tháng 7 năm 2016

Chương trình thời sự phát thanh gồm những nội dung sau:

  • HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri các xã Lam Sơn, Giang Sơn Đông, Minh Sơn, Thị Trấn
  • Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Đô Lương tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kì 2016 – 2021
  • Đô Lương tổ chức các lớp học bơi phòng tránh đuối nước cho trẻ em

PV: Đài Đô Lương