Thời sự ngày 23 tháng 4 năm 2018

Chương trình hôm nay gồm các nội dung sau: 

– Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương đi thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Giang Sơn đông và xã Ngọc Sơn.

–  Anh Lê Văn Toàn xóm 2 xã Lam Sơn trồng thử nghiệm thành công mô hình cây Gai nguyên liệu.

– Các đơn vị nằm trong lộ trình về đích xây dựng NTM năm 2018 đang tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí.

– Xã Trù Sơn đa dạng hóa các loại cây trồng đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp cho người nông dân.