Thị Trấn – Khai trương hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã

Chiều ngày 28/2/2017, Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thị Trấn, Đô Lương đã tổ chức lễ khai trương hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Dung – Phó chủ tịch liên minh HTX tỉnh Nghệ An.

HTX-dv

Tại buổi lễ, đã tổ chức thông qua giấy chứng nhận đăng kí HTX dịch vụ nông nghiệp theo mô hình chuyển đổi luật HTX năm 2012. Theo đó, HTX dịch vụ nông nghiệp Thị Trấn có bộ máy gồm hội đồng quản trị và 159 thành viên với tổng vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động trên các lĩnh vực dịch vụ trồng trọt, sản xuất, bán buôn bánh đa, kẹo lạc, cho thuê ốt, xây dựng và hoạt động tín dụng nội bộ.

HTX-dv2

Phương án tổ chức hoạt động tín dụng nội bộ hợp tác xã dựa trên cơ sở các quy định về hoạt động tín dụng, là hoạt động phụ trợ trong hợp tác xã với mục tiêu hỗ trợ, cung cấp tín dụng kịp thời cho hộ thành viên vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. HTX sẽ tổ chức huy động nguồn vốn nhàn rỗi để cho các tổ chức, cá nhân vay đầu tư phát triển sản xuất các ngành nghề, chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh và các dịch vụ khác. Mục tiêu của tín dụng nội bộ HTX là từng bước phát triển thành viên và tăng vốn điều lệ, mở rộng và đa dạng hình thức huy động tiền gửi và hoạt động cho vay, lãi suất đúng quy định, làm tốt công tác cho vay và hoàn trả vốn, lợi nhuận năm đầu ước đạt 10 – 12%, trong đó sẽ trích 30% lợi nhuận để lập quỹ rủi ro, trích 2% vào quỹ khen thưởng.

HTX-dv1

Sau lễ khai trương, sẽ tổ chức đi vào hoạt động tín dụng nội bộ, trụ sở làm việc tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thị Trấn, Đô Lương./..

Sỹ Bắc – Hồng Sơn