Thị trấn Đô Lương tổ chức ra quân thủy lợi

 Hưởng ứng ngày toàn dân ra quân làm thủy lợi, sáng ngày 15/10/2014, thị trấn Đô Lương đã huy động lực lượng ra quân làm thủy lợi.

Tham gia đợt ra quân làm giao thông thủy lợi, Thị trấn Đô Lương đã huy động bà con nông dân ở 6 khối tham gia nạo vét 4,4 km kênh mương của 6 tuyến, đào đắp 850 m3 bờ vùng, bờ thửa. Phát quang, nạo vét lại kênh mương, lắp đặt cống thoát nước trên tuyến nhằm tạo sự thuận lợi trong việc tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 150 ha lúa và diện tích nuôi cá.

%image_alt%

Thị trấn Đô Lương đã phát động làm giao thông thủy lợi, nạo vét, tu sửa, khơi thông mương tưới tiêu từ ngày 15/9/2014, dự kiến chiến dịch ra quân thủy lợi sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2014 theo kế hoạch của huyện đã đề ra.

Đài Đô Lương