Thị trấn Đô Lương tổ chức hội nghị giáo dục đầu năm.

Sáng ngày 13/9/2014, Thi trấn Đô Lương đã tổ chức hội nghị giáo dục đầu năm học 2014-2015. Tới dự có thầy giaó Nguyễn Xuân Thanh, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban nghành đoàn thể và cán bộ giáo viên 3 cấp học.

Năm học 2013-2014, phong trào giáo dục của Thị trấn Đô Lương tiếp tục được giữ vững và đạt nhiều thành tích cao. Trong đó trường mầm non và trường Tiểu học đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc các tỉnh, trường THCS đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện, cả 3 trường đạt phổ cập vững chắc, 11 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 29 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và hàng chục sáng kiến kinh nghiệm, học sinh giỏi quốc gia có 1 em, học sinh giỏi tỉnh có 10 em, học sinh giỏi huyện có 107 em. Về cơ sở vật chất trường lớp đã được đầu tư đảm bảo cho việc dạy và học đạt chất lượng cao với tổng số nguồn vốn là 1.600.000 trong đó nguồn xã hội hóa giáo dục trên 600 triệu.

%image_alt%

Năm học 2014-2015, Thị trấn Đô Lương vẫn được giữ vững danh hiệu tiên tiến xuất sắc về giáo dục, tập trung thực hiện tốt nghị quyết 29 của BCH TW Đảng về "Đổi căn bản toàn diện về giáo dục và đào tạo"; Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác giảng dạy và học tập. Các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến đánh giá cao phong trào giáo dục toàn diện các trường học đồng thời nêu lên những mặt tồn tại cần khắc phục đó là: Tệ nạn xã hội trong trường học có chiều hướng gia tăng, đội ngũ giáo viên chưa thực hiện nghiêm chính sách KHHGD, một số biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức lối sống. Đây là những vấn đề tồn tại không chỉ ở thị trấn mà ở tất cả trường học.

%image_alt%

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp cụ thể trong đó đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức cho giáo viên và học sinh, đẩy mạnh sự phối hợp giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội.

Hữu Hoàn