Thị trấn Đô Lương tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2013 – 2018

Sáng ngày 8/11/2013 UBMTTQ Thị trấn Đô lương đã tổ chức đại hội 2013 – 2018. Tới dự có đ/c Trương Hồng Phúc Bí Thư huyện ủy – CT hội đồng nhân dân huyện, đ/c Nguyễn Hồng An UVBTV – Trưởng ban tổ chức huyện ủy, Lê văn Hán CTUBMTTQ huyện và 90 đại biểu đại diện cho các ban nghành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là: UBMTTQ Thị Trấn đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân và thể hiện vai trò tập hợp rộng rãi các tầng lớp quần chúng nhân dân. Đến nay tỷ lệ tập hợp của hội viên nông dân đạt 87 %, hội phụ nữ 97%, Hội CCB 98%, Đoàn TN 63% và người cao tuổi 95%.

Đ/c Nguyễn Đăng Nhàn – PCT UBMTTQ huyện phát biểu tại hội nghị.


Trong nhiệm kỳ qua MTTQ và các thành viên thường xuyên phối hơp vận động các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngàng nghề truyền thống, nâng cao thu nhập đưa bình quân thu nhập đầu người, năm 2008 đạt 13,4 triệu đồng/ người/ năm, trong 5 năm qua đã đầu tư 30 tỷ đồng vào xây dựng các công trình phúc lợi. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được thược hiện có hiệu quả, đến nay tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa là 77%.


Nhân dân và cán bộ Thị Trấn đã tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo trong 5 năm được 320 triệu đồng và ủng hộ quỹ từ thiện nhân đạo 1 tỷ 900 triệu đồng, ba cấp học đều đạt chuẩn quốc gia, mỗi năm có trên 100 em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Đội ngũ cán bộ mặt trận được bổ sung kiện toàn kịp thời và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

41 ủy viên được bầu vào UBMTTQ Thị trấn.


Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng phương hướng nhiệm vụ, hoạt động của MTTQ Thị trấn trong thời gian tới. Đại hội đã bầu 41 ủy viên vào UBMTTQ Thị trấn và bầu 5 đại biểu dự Đại hội MTTQ huyện.

Hữu Hoàn