Thị trấn Đô Lương tổ chức đại hội lần thứ nhất hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ chí Minh.

Sáng ngày 26/10, Thị trấn Đô Lương tổ chức đại hội lần thứ nhất hội truyền thống Trường Sơn Hồ chí Minh. Tới dự có Ông Trần Văn Thân – Phó chủ tịch hội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh, Nguyễn Công Sơn – Chủ tịch hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ chí Minh huyện Đô Lương, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền Thị trấn và 57 hội viên.
CLB truyền thống Trường Sơn – đường Hồ chí Minh huyện Đô Lương được thành lập tháng 6/2001 với 22 hội viên tham gia với tinh thần tự nguyện, nhằm giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống của bộ đội Trương Sơn đường Hồ Chí Minh.
%image_alt%
Đại hội đã thông qua quyết định thành lập, kiện toàn BCH, đánh giá kết quả hoạt động, xây dựng quy chế làm việc và thống nhất chương trình hoạt động của hội nhiệm kỳ 2014-2018, đồng thời ôn lại truyền thống oanh liệt và tự hào của bộ đội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh trong suốt 16 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành góp phần to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước.
%image_alt%
Ngay từ ngày thành lập lực lượng đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh từ 1 tiểu đoàn 301 đến kết thúc chiến dịch bộ đội Trường Sơn – Hồ Chí Minh có 12 vạn người tham gia đầy đủ quân binh chủng; Tham gia hàng ngàn trận đánh, diệt và bắt sống hàng chục ngàn tên địch và phá hủy hàng ngàn tấn vũ khí; Xây dựng 20.000 km đường giao thông, vận tải 2 triệu tấn vũ khí lương thực; Chuyên chở hàng vạn lượt cán bộ chiến sỹ vào chiến trường Miền Nam để chiến đấu; Xây dựng 1.400 km đường ống dẫn dầu.
%image_alt%
Trong 16 năm chiến đấu lực lượng bộ đôi Trường Sơn – đương Hồ Chí Minh đã dành được nhiều chiến thắng vang dội và trở thành huyền thoại trong lịch sử Việt Nam. Được nhà nước phong tặng huân chương sao vàng, danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân, 82 tập thể, 47 cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
%image_alt%
Trong đó, Ông Hoàng Hữu Thanh quê ở xã Bồi Sơn, Đô Lương được 2 lần tặng danh hiệu anh hùng LLVT. Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng trong suốt mấy chục năm qua, cán bộ, chiến sỹ bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh của Thị trấn Đô Lương luôn đoàn kết, gương mẫu, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Đại hội đã bầu BCH mới gồm 3 đ/c để xây dựng hội phát triển, tiếp nối truyền thống của lực lượng bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh.
Hữu Hoàn.