Thị Trấn Đô Lương: Tập trung giải tỏa hành lang ATGT

Để đảm bảo tình hình an ninh trất tự, an toàn giao thôn, công an thị Trấn, Đô Lương đã tăng cường công tác kiểm tra và xử lí các hộ kimh doanh vi phạm hành lang giao thông trên địa bàn.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, công an Thị trấn kiểm tra trên các trục đường nội thị và thu giữ toàn bộ biển quảng cáo ngang, lều bạt, mái che, mái hiên che khuất tầm nhìn, các loại hàng hóa bày bán không đúng quy định, lấn chiếm vỉa hè lòng đường gây cản trở giao thông, làm mất cảnh quan và văn minh đô thị.


Được biết, trong thời gian qua, nhờ duy trì thường xuyên việc kiểm tra nên công an Thị Trấn đã thu giữ 700 biển quảng cáo, vận động nhiều hộ tự tháo dỡ các lều bạt, mái che, vật liệu, hàng hóa bày bán trên vỉa hè, xử lí các trường hợp xe lai, xích lô, người bán hàng rong không đúng nơi quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ gia đình kinh doanh khi có lực lượng kiểm tra thì chấp hành, còn khi không có kiểm tra lại cố tình vi phạm.

Để ngăn chặn tình trạng này, trong thời gian tới, công an Thị Trấn sẽ tăng cường duy trì thường xuyên công tác kiểm tra và xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông và cảnh quan, văn minh đô thị trên địa bàn Thị Trấn.

Đài Đô Lương