Thị trấn Đô Lương đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng và hệ thống kênh mương

Để phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, Thị trấn Đô Lương đang đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương và đường giao thông.

Đợt này, Thị trấn đầu tư xây dựng 4 công trình bao gồm đường giao thông nội đồng và các tuyến kênh mương với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng. Trong đó, đổ 900 m đường bê tông giao thông nội đồng, rộng hơn 3 m, dày 20 cm và xây dựng 900 m kênh mương, hệ thống mương nước được đổ bê tông kiên cố. Đến nay, đã có 2 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ việc tưới tiêu và đi lại của người dân. Đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thành các công trình còn lại đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ đề ra.

%image_alt%
Thị trấn Đô Lương đổ bê tông đường giao thông nội đồng

Với việc đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương và đường giao thông nội đồng góp phần đảm bảo nguồn nước tưới tiêu và việc đi lại của người dân được thuận tiện, phục vụ phát triển kinh tế.

Văn Đăng