Thị trấn Đô Lương đặt tên các tuyến đường

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Thị trấn Đô Lương  đang trở thành một đô  thị giàu tiềm năng phát triển, nhiều tuyến đường mới được hình thành, khu dân cư ngày càng đông đúc hơn. Vì vậy, việc đặt tên cho các tuyến đường của Thị trấn Đô Lương là yêu cầu tất yếu cho sự phát triển của một Thị trấn trung tâm. Đặc biệt là vào dịp tết việc đặt tên cho các tuyến đường đã giúp cho người dân về đón tết thuận lợi hơn.

a7

Việc đặt tên đường cho Thị trấn đã góp phần văn minh đô thị.

Người dân Thị trấn rất phấn khởi và tự hào, khi các tuyến của Thị trấn được mang tên các danh nhân, các anh hùng dân tộc, người có công với dân, với nước và các sỹ phu yêu nước như Nguyễn Nguyên Thành, Hoàng Diệu, Đội Cung.

a3

Đường Đội Cung được bắt đầu từ ngã tư Thị trấn về đến Công an huyện

Việc đặt tên đường, sẽ góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch Kinh tế, Văn hoá – Xã hội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử ,  Văn hóa và cách mạng cho các thế hệ người dân Thị trấn nói riêng và huyện Đô Lương nói chung.

a1

Đường Lý Nhật Quang từ ngã tư huyện uỷ về đến khu đô thị vườn xanh.

Có thể nói, việc đặt tên đường của Thị trấn Đô Lương có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển của một đô thị.  Đây là sự chuẩn bị cho sự phát triển thị trấn Đô Lương trở thành Thị xã theo quy hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội của huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

a8

Đường Nguyễn Thị Minh Khai nối liền từ ngã tư Trung tâm văn hóa đến ngã ba Yên sơn ( trước đây là tuyến đường 7B).

Hiện nay, trên địa bàn Thị trấn Đô Lương có 15  tuyến đường được đặt tên theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh. Các tên đường được đặt chủ yếu là các anh hùng dân tộc, các sỹ phu yêu nước, quan các triều đại và các sự kiện, các địa danh như: Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Lý Nhật Quang, Nguyễn Cảnh Hoan, Phương Liên, Nguyễn Nguyên Thành,  Hoàng Diệu và Biện Văn Thanh.  Các tên đường đều đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước, đảm bảo tính khoa học và ý nghĩa văn hóa, lịch sử của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng như Đô Lương.

a6

Đường Lê Hồng Phong từ ngã tư huyện uỷ đến phai đê k hối  1. Ảnh: Hữu Hoàn

Đặt tên đường cho Thị trấn Đô Lương góp phần tăng thêm văn minh cho đô thị,  mà mỗi tên đường còn tích hợp nhiều giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống  của mảnh đất Đô Lương.

Lê Hoàn