Thêm một văn bản cổ khẳng định chủ quyền với Hoàng Sa

Một văn bản cổ với đầy đủ bút tích, khuôn dấu và chữ ký, cho thấy một cách rành mạch – dưới triều nhà Lê (thế kỉ 18), Việt Nam đã có Đội Hoàng Sa chuyên trách công tác quản lý và khai thác sản vật ở quần đảo này.

Ngày 12/8, cán bộ Nhà Bảo tàng TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế đang giữ gìn một văn bản cổ dưới thời vua Cảnh Hưng (1740 – 1786).

%image_alt%
Văn bản do vị quan Thuận Đức hầu trấn giữ cửa biển Biện Hải lập, xử lý vụ kiện giữa phường Mỹ Toàn và An Bằng.

Qua nghiên cứu, cán bộ Bảo tàng TP Huế nhận thấy văn bản này có liên quan tới quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Cụ thể, vào năm 1743, vị quan Thuận Đức hầu đang trấn giữ cửa Biển Hải, nay là cửa biển Tư Hiền thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế lập ra văn bản trên để xử lý một vụ tranh kiện giữa phường Mỹ Toàn và An Bằng (làng Mỹ Lợi và An Bằng, huyện Phú Lộc ngày nay).

Văn bản viết bằng chữ Hán, được dịch giả Lê Nguyễn Lưu, ở TP Huế dịch như sau: "Tuần quan cửa biển Biện Hải là Thuận Đức hầu phê cho phường Mỹ Toàn về phường An Bằng: Nguyên năm Quý Hợi (1743), phường An Bằng buộc phường Mỹ Toàn đón chiếc thuyền đội Hoàng Sa của lái Tín ở chỗ giáp ranh, kéo về đến bờ sông. Qua vụ thuế tiết liệu năm Mậu Dần (1758), khoản của thuyền thủ Trương phường An Bằng lại bắt phường Mỹ Toàn cùng chịu, mỗi bên đem nộp tại chính điện. Đến nay, phường Mỹ Toàn thúc phường An Bằng cùng phường Mỹ Toàn đem nộp vỏ tàu, nhưng phường An Bằng cố ý không đem nộp vỏ tàu ấy, phường Mỹ Toàn bèn trình đơn lên. Vậy, giao cho phường Mỹ Toàn bắt phường An Bằng đền tiền ba quan. Nay phê như vậy. Ngày 19 tháng 9 năm Cảnh Hưng 20".

Như vậy, văn bản cổ này với đầy đủ bút tích, khuôn dấu và chữ ký, cho thấy một cách rành mạch – dưới triều nhà Lê, Việt Nam đã có Đội Hoàng Sa chuyên trách công tác quản lý và khai thác sản vật ở quần đảo này

Thanh Bình