Thanh tra Bộ văn hóa kiểm tra tại Đền Quả Sơn.

Thực hiện quyết định số 41 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sáng ngày 20/3, đoàn thanh tra đã có cuộc kiểm tra tại khu di tích lịch sử Đền Quả Sơn.  Tham dự Ông Phạm Xuân Phúc – Phó chánh thanh tra bộ làm trưởng đoàn; thanh tra sở Văn hóa, thông tin  và Thể thao; đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện

a1

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang – Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả quản lý và tổ chức lễ hội Đền Quả Sơn

Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Qua kiểm tra đoàn đánh giá cao công tác quản lý, bảo vệ và tổ chức tốt lễ hội năm 2019 như làm tốt công tác bảo vệ giữ gìn, tôn tạo đồng thời làm tốt công tác xây dựng cảnh quan môi trường. Huyện Đô Lương, xã Bồi Sơn và ban quản lý đền đã quan tâm công tác đầu tư, quy hoạch , xây dựng các công trình như : Phần mộ ngài Uy Minh vương Lý Nhật Quang, nghi môn, sân lễ hội, bãi đỗ xe và một số công trình khác.

a2

Đoàn đi kiểm tra công tác quy hoạch và  xây dựng các hạng mục của Đền 

Về công tác tổ chức lễ hội, đã thực hiện đúng quy định của pháp luật và giữ vững bản sắc văn hóa tâm linh. Không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan, không tổ chức các hoạt động mang tính kinh doanh, trá hình hoặc thu tiền trái quy định.

a3

Quy hoạch tổng thể Đền Quả Sơn

Đoàn thanh tra của Bộ đã yêu cầu huyện và Ban quản lý Đền Quả Sơn tiếp tục quan tâm việc hoàn thành quy hoạch và xây dựng các hạng mục của Đền, tăng cường công tác kiểm tra không để xảy ra những vấn đề hoạt động trái với quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật để nâng cao nhận thức cho nhân dân trong việc giữ gìn nét đẹp truyền thống của lễ hội. Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường./.

Hữu Hoàn