Thành phố vinh – Khánh thành đình chính chợ Vinh

(PT-TH_Vinh) TP Vinh vừa tổ chức lễ khánh thành đình chính chợ Vinh, gắn biển công trình kỷ niệm 80 năm thành lập công đoàn  VN.

Các đ/c: Phan Đình Trạc – CT UBND tỉnh, Hồ Đức Phớc – PCT UBND tỉnh, Thái Văn Hằng – PCT UBND tỉnh, các đ/c lãnh đạo TP, các ban ngành đoàn thể, ban quản lý chợ các tỉnh bạn, các bên xây dựng công trình chợ Vinh và đồng đảo bà con kinh doanh đã về dự.

Chợ vinh cũ đựơc xây dựng năm 1981, sau một thưòi gian đi vào hoạt động công trình xuống cấp và không còn phù hợp với nhu cấu kinh doanh thời kỳ hội nhập. Công trình đình chính Chợ Vinh  mới được xây dựng có tổng diện tích sàn 33000m2. Kiến trúc hài hòa bề thế, trong quá trình thi công đã đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động. Công trình đình chính chợ Vinh đựoc khánh thành đưa vào sử dụng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lưu thông hàng hóa tăng nguồn thu ngân sách. Dự kiến sau 15 năm đưa vào khai thác nguồn vốn xây dựng sẽ đựoc thu hồi.

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo TP Vinh đã phát biểu giao nhiệm vụ cho ban quản lý chợ Vinh nhanh chóng hoàn tất các thủ tục còn lại để bà con có thể vào kinh doanh trong tháng 9/2009, quản lý và khai thác công trình một cách hiệu quả. Đại diện công đoàn ngành XD, lãnh đạo UBND tỉnh, TP đã cắt băng khánh thành và công bố quyết định gắn biển công trình kỷ niệm 80 năm thành lập công đoàn VN .
                                                                             Thanh Loan