Thái Sơn tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” và biểu dương gương “người tốt việc tốt” trong đồng bào Công giáo lần thứ năm giai đoạn 2015-2020.

Sáng ngày 12/8/2019, Ủy ban Đoàn kết Công giáo xã Thái Sơn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” và biểu dương gương “người tốt việc tốt” trong đồng bào Công giáo lần thứ năm giai đoạn 2015-2020.

a1

Các đại biểu tham dự

Thời gian qua, Từ các phong trào thi đua yêu nước, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người Công giáo điển hình trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào giáo dân ở Thái Sơn không ngừng được cải thiện, 87,5 % hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% học sinh trong độ tuổi đến trường,

Trong xây dựng nông thôn mới, mặc dù chỉ có 40 hộ nhưng bà con giáo dân xã Thái Sơn đã hiến 200 m2 đất ,140 triệu đồng và 250 ngày công làm đường bê tông nông thôn, làm giao thông nội đồng. Bà con giáo dân đã hăng hái thi đua thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Thái sơn.

a2

Lãnh đạo xã Thái Sơn trao thưởng cho các cá nhân điển hình.

Giai đoạn tiếp theo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo xã Thái Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào,  phấn đấu thực hiện “mỗi người Công giáo là một tấm gương tốt”; phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; phát huy truyền thống bác ái “thương người như thể thương thân”; thực hiện nếp sống đạo theo tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; xây dựng gia đình Công giáo “Sống tốt đời, đẹp đạo”…

Nhân dịp này, xã Thái Sơn trao thưởng cho tập thể và 3 cá nhân là những tấm gương “người tốt – việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2015- 2020.

Hoàng Phi.