Thái sơn tổ chức gặp mặt các điển hình dân vận khéo

Nhằm ghi nhận và tôn vinh những người làm công tác dân vận ở cơ sở, vừa qua xã Thái Sơn đã tổ chức hội nghị gặp mặt các điển hình dân vận khéo từ năm 2006-2009.

Các địa biểu tham dự hội nghị gặp mặt điển hình dân vận khéo


Trong những năm qua trên địa bàn xã Thái Sơn do làm tốt công tác dân vận nên đã tạo nên sức mạnh tập hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, phong trào thi đua xây dựng đời sống và phát triển kinh tế cũng đã phát triển mạnh mũ.
Trên lĩnh vực kinh tế xã Thái Sơn đã xuất hiện các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi thu hút hàng trăm lao động tham gia. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội 6 nội dung của cuộc vận động do UBMTTQ Việt nam phát động đã được toàn dân tham gia hưởng ứng tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2008 đạt 77%, phong trào ủng hộ người nghèo, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì và phát triển mạnh.

Nhờ làm tốt công tác vận động nên nhân dân xã Thái Sơn đã tích cực đóng góp sức người, sức của chăm lo sự nghiệp giáo dục đến nay các trường học đều được xây dựng khang trang, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao. Nhân dịp này lãnh đạo xã Thái Sơn đã tặng quà cho 28 đại biểu điển hình dân vận khéo.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt