Tập huấn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương

Sáng 16/ 11 /2018, tại huyện Đô Lương, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương. Tham dự có đồng chí Nguyễn Viết Hùng – Phó  giám đốc Sở khoa học công nghệ, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các huyện

a1

Các đại biểu tham dự

Tại Lớp tập huấn, Cục Sở hữu trí tuệ truyền đạt thông tin, kiến thức về vai trò ý nghĩa của SHTT đối với sự  phát triển của kinh tế xã hội; đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý đối với đặc sản địa phương; quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ quyền SHTT đối với đặc sản địa phương và được Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về cách thức lập hồ sơ bảo hộ và công tác quản lý, khai thác nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý của tỉnh

a2

Cán bộ sở Khoa học Công nghệ trao đổi về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương

Cũng trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được giải đáp những khó khăn trong công tác quản lý, khai thác, phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý nhằm giúp cho các đơn vị, địa phương phát triển hiệu quả hơn nữa các nhãn hiệu sản phẩm và chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ./.

Lê Hoàn