Tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2017

Sáng ngày 29/3/2017, UBND huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho cán bộ các xã, thị. Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.

tong-dieu-tra2

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung: Triển khai quyết định, phương án, kế hoạch tổng điều tra huyện; hướng dẫn phiếu hành chính sự nghiệp; hướng dẫn lập bảng kê cơ sở cá thể và tôn giáo.

tong-dieu-tra

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các điều tra viên sau khi tiếp thu nội dung điều tra tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình

Mục đích tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kỹ năng điều tra thu thập điều tra kinh tế năm 2017.

Văn Đăng