Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Sáng ngày 25/4/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ và công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước. Dự lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Trung Thành- Phó chủ tịch UBND huyện.

a1

Các đại biểu tham dự

Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và truyền thông, Ban quản lý dự án cùng trên 60 cán bộ lãnh đạo, công chức văn phòng thống kê 33 xã, thị.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ – công chức đã được tiếp thu 2 chuyên đề về: Kỹ năng soạn thảo và thể thức văn bản hành chính; Quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ.

a2

Đồng chí Nguyễn Trung Thành- Phó chủ tịch UBND huyện dự và khai mạc lớp tập huấn.

Về quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, lớp tập huấn đã được tiếp thu kỹ về  quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi; thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển văn bản đi; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thời hạn, thành phần hồ sơ, tài liệu và thủ tục nộp lưu; giao nhận hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

a3

Đại diện công an huyện Đô Lương triển khai bài giảng về Bảo vệ bí mật nhà nước. Ảnh: Ngọc Phương

Trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đại diện công an huyện Đô Lương đã hướng dẫn nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước, trách nhiệm của cán bộ- công chức đối với bảo vệ bí mật nhà nước. Thời hạn của các tài liệu thuộc diện bí mật nhà nước và một số vấn đề cần chú ý trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

                                                                              Ngọc Phương