Tập huấn nghiệp vụ báo chí xuất bản cho đội ngũ báo cáo viên

Sáng ngày 29/8/2019, ban tuyên giáo huyện ủy Đô lương phối hợp với sở Thông tin, Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí xuất bản cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và báo cáo viên cơ sở.Tham dự có ông Nguyễn Bá Hảo – Phó giám đốc sở Thông tin, Truyền thông, Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

TH1

Các đại tham dự lớp tập huấn.

 Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo năm 2019 có gần 200 đại biểu  bí thư đảng ủy, báo cáo viên, cán bộ văn phòng 33 xã thị trấn bà bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc trên toàn huyện.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu sẽ được đồng chí Nguyễn Bá Hảo-phó giám đốc sở thông tin truyền thông truyền đạt những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác báo chí và xuất bản. Bao gồm: Quan điểm của Đảng, Nhà nước về lãnh đạo, quản lý báo chí; Những vấn đề mới trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất bản hiện nay; Nhận diện và xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản; Quản lý nhà nước về mạng xã hội và báo điện tử Việt Nam hiện nay;

TH2

Ông Nguyễn Bá Hảo – Phó giám đốc sở Thông tin, Truyền thông trực tiếp triển khai các nội dung tập huấn. Ảnh: HUy Khôi.

Những điểm mới trong Luật Báo chí; Kỹ năng quản trị tòa soạn báo, tạp chí. Quy tắc phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí. Giới thiệu, truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích về cách thức viết tin, bài, phương pháp xây dựng một chương trình tuyên truyền ở cơ sở. Đồng thời, trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tác nghiệp, giúp đội ngũ làm công tác tuyên giáo tiếp cận thêm các phương pháp truyền tải thông tin sinh động, hiệu quả.

Thông qua lớp tập huấn nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hiệu quả nhất

Huy Khôi