Tập huấn chương trình năm học mới

Tổ chức tập huấn chương trình năm học mới để chuẩn bị cho năm học mới 2009 – 2010, trong các ngày 09, 10 và 11 /8/2009, phòng GD – ĐT huyện Đô Lương đã tổ chức tập huấn chương trình năm học mới cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của ba cấp học: Mầm non, Tiểu học và THCS.

Các giáo viên tham gia tập huấn

 
Tham gia tập huấn có gần 2000 cán bộ và giáo viên của hơn 100 trường học, nội dung bao gồm chương trình đổi mới, kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cao trong năm học vừa qua, giải quyết các vấn đề trọng tâm của các bộ môn, các nhiệm vụ trong năm học mới, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, ứng dụng CNTT trong giảng dạy và ứng dụng thiết bị trong trường học.

Thông qua lớp bồi dưỡng quản lý giúp cho đội ngũ cán bộ quản lỹ và giảo viên các trường nắm chắc nội dung chương trình của năm học mới để từ đó triển khai có hiệu quả ngay từ đầu năm học. cũng trong dịp này, ngành GD – ĐT huyện Đô Lương đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch cúm AH1N1 trong các trường học.

Hữu Hoàn

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt