Tập huấn cán bộ Lực lượng vũ trang năm 2015.

 Huyện Đô Lương vừa tổ chức lớp tập huấn cán bộ LLVT năm 2015, về dự  có đ/c Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy –Chủ tịch HĐND huyện cùng các đ/c trong ban thường vụ huyện ủy.

Tham gia lớp tập huấn có các đ/c Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, cán bộ lực lượng vũ trang 33 xã thị, lãnh đạo và tự vệ trưởng 16 cơ quan, đại diên ban giám hiệu và giáo viên GDQP các trường THPT trên địa bàn toàn huyện.

%image_alt%

Trong thời gian 4 ngày lớp tập huấn sẽ triển khai quán triệt hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền trong tác chiến phòng thủ. Hướng dẫn soạn thảo kế hoạch phòng chống phòng chống cháy nổ, PCCCR cấp xã thị. Quán triệt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2015, hướng dẫn công tác đăng ký thống kê huấn luyện. Đông tác choàng súng TLAK. Hướng dẫn công tác xây dựng lực lượng, công tác GDQP-AN năm 2015. Chế độ chính sách của cán bộ chiến sỹ DQTV. Tình hình biển đông và quan điểm, chính sách của Đảng và nhà nước ta. Về công tác động viên, tuyển quân, lớp tập huấn sẽ thông qua công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Hướng dẫn tổ chức và phương pháp tổng điểu tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật. Cách ghi chép các mẫu biểu báo cáo, hồ sơ công tác tuyển quân. Qúa trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.

%image_alt%
Đ/c Trương Hồng Phúc – Bí thư huyện ủy phát biểu tại buổi lễ.

Về công tác Đảng, công tác chính trị. Sẽ phổ biến tình hình nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu, tỉnh , huyện năm 2015. Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa chính trị viên và chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã, thị. Về công tác hậu cần kỹ thuật lớp tập huấn sẽ truyền đạt hướng dẫn tính năng kỹ chiến thuật, cấu tạo tác dụng của các bộ phận súng AK, tháo lắp thông thường súng tiểu liên AK.
Thông qua lớp tập huấn lần này sẽ tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Phương