Tạo nguồn thu lớn từ khai thác quyền sử dụng đất

(Baonghean) – Đô Lương là vùng đất năng động và người dân có nhu cầu rất lớn về mua đất ở, vì vậy, để khai thác tốt nguồn quỹ đất, huyện đã quy hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phối hợp tổ chức bán đấu giá đất và các cơ quan liên quan từng bước hạn chế tình trạng “cò đất” tạo niềm tin cho người dân, nên tạo được nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. 

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để bán đấu giá đất ở thị trấn Đô Lương.
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để bán đấu giá đất ở thị trấn Đô Lương.

Quỹ đất ở Đô Lương còn khá nhiều, nhưng trong việc khai thác quỹ đất huyện luôn thực hiện theo đúng quy hoạch, nên không xảy ra tình trạng chồng lấn khi khai thác quỹ đất và không gây bức xúc trong nhân dân. Ông Nguyễn Quang Minh – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Đô Lương cho biết: “Để thực hiện tốt công tác khai thác quỹ đất, huyện phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn, qua đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch sử dụng đất theo từng năm.

Trong quá trình thực hiện, huyện triển khai công tác rà soát các danh mục sử dụng đất tại 33 xã, thị trấn, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra thu hồi đất, công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện. Đặc biệt trong công tác bàn giao sử dụng đất, huyện thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nên người trúng  đấu giá đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại Đô Lương, do đất có giá trị cao và người dân có nhu cầu lớn về sử dụng đất ở, nên trong công tác đấu giá đất tại một số xã, thị trấn thu hút rất đông người dân tham gia đấu giá, thậm chí xảy ra tình trạng “cò đất” gây bức xúc cho người dân. Trước thực tế đó, huyện đã vào cuộc kịp thời chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan có các giải pháp chấn chỉnh trong quá trình tổ chức đấu giá sử dụng  đất như: Bảo đảm bí mật về thông tin của người tham gia đấu giá; Bảo đảm an ninh – trật tự các cuộc đấu giá; Kiên quyết không cho người không có đơn tham gia tại cuộc đấu giá…

Khu phố mới ở thị trấn Đô Lương.
Khu phố mới ở thị trấn Đô Lương.

Thị trấn Đô Lương là địa phương luôn dẫn đầu ở huyện Đô Lương về số thu từ khai thác đấu giá quyền sử dụng đất. Năm 2015, tại vùng vườn thuộc khối 9 có diện tích rộng hơn 5.701m2 chia thành 39 lô đất ở, và thông qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá thành công với tổng giá trị hơn 38,8 tỷ đồng. 10 tháng đầu năm 2016, cũng tại vùng vườn thuộc khối 9 trên diện tích hơn 1.558m2, tổ chức bán đấu giá đạt trên 11,7 tỷ đồng.

Ông Phạm Văn Thành – cán bộ địa chính UBND thị trấn Đô Lương cho biết: “Thị trấn hiện còn nhiều quỹ đất có thể quy hoạch đầu tư xây dựng các khu đất ở để bán đấu giá và kế hoạch trong những tháng cuối năm 2016, thị trấn hoàn thành việc xây dựng hạ tầng tại khu bán đấu giá sát Quốc lộ 7B được quy hoạch 30 lô đất. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị máy móc, xe cơ giới làm đường giao thông, mương thoát nước… để đưa vào đấu giá và dự kiến sẽ tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước hơn 30 tỷ đồng”.

Sau khi đấu giá, người trúng đấu giá được chính quyền phối hợp với đơn vị đấu giá, Phòng Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trúng đấu giá, chuyển thông tin xác định nhiệm vụ tài chính sang Chi cục Thuế, nhanh chóng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Văn Sơn (Đô Lương
Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Văn Sơn (Đô Lương

Tại xã Văn Sơn, đất ở có giá trị cao và nhu cầu về mua đất ở của người dân rất lớn. Vì vậy, trong 10 tháng đầu năm 2016, tại đây đơn vị bán đấu giá đã tổ chức bán thành công 40 lô đất rộng gần 6.000m2 và thu  cho ngân sách Nhà nước gần 12,5 tỷ đồng. Khai thác quỹ đất đã mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, và thông qua đó tạo nguồn vốn cho các địa phương đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. 10 tháng đầu năm 2016, các xã đạt nguồn thu cao từ khai thác quỹ đất là Thượng Sơn (gần 24,5 tỷ đồng), Trù Sơn (gần 15,2 tỷ đồng), Bồi Sơn (hơn 8,7 tỷ đồng), Đông Sơn (hơn 7,1 tỷ đồng)…

Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và dựa trên nhu cầu của từng địa phương, từ đầu năm 2016 đến nay, có 12 xã tiến hành khai thác quỹ đất thông qua đấu giá với tổng số đấu giá thành công 316 lô đất, tổng diện tích gần 70.600m2 với tổng số tiền trúng đấu giá và lệ phí trước bạ là hơn 107,3 tỷ đồng.

Dự kiến trong những tháng cuối năm 2016, Đô Lương tiếp tục đấu giá 102 lô đất ở thị trấn Đô Lương (30 lô), xã Tân Sơn (42 lô), Xuân Sơn (20 lô), tạo nguồn thu cho ngân sách khoảng 50 tỷ đồng.

Hoàng Vĩnh