Tân Sơn: Xây dựng mô hình Lương giáo đoàn kết giữ gìn đảm bảo ANTT, gắn với diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân.

Chiều ngày 16/8/2018, công an xã Tân Sơn đã tổ chức hội nghị xây dựng mô hình lương,  giáo đoàn kết giữ gìn đảm bảo ANTT, chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân.

a1

Các đại biểu tham dự

Hội nghị đã quyết định của UBND xã về xây dựng mô hình lương, giáo đoàn kết tại xóm 10, thành lập tiểu ban thực hiện mô hình lương giáo đoàn kết giữ gìn đảm bảo ANTT, chung tay xây dựng nông thôn mới. Mô hình có 14 thành viên là cán bộ cấp ủy, ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội và ban hành giáo họ giáo Thượng Cát. Xóm 10, xã Tân Sơn có 123 hộ với 513 nhân khẩu, trong đó  giáo họ Thượng Cát có 31 hộ và 150 nhân khẩu.  Để thực hiện có hiệu quả mô hình, tiểu ban sẽ phối hợp thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đoàn kết cùng nhau sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được.

Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Xóm 10, xã Tân Sơn, trong thời gian qua, trên địa bàn tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo, không có tai tệ nạn xã hội, không xảy ra trộm cắp, cướp giật, không có người nghiện ma túy. Việc xây dựng mô hình nhằm tiếp tục làm tốt công tác đoàn kết lương giáo, góp phần đảm bảo ANTT, xây dựng nông mới

a2

Nhân dân đóng góp ý kiến với lực lượng công an xã. 

Cũng nhân dịp này, công an xã Tân Sơn đã triển khai diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, thảo luận để nhân dân góp ý lực lượng công an xã. Các ý kiến đã phát biểu đều tin tưởng sự hoạt động có hiệu quả của lực lượng công an xã, đã kịp thời xử lí các vụ việc, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được đảm bảo. Các ý kiến yêu cầu lực lượng công an xã cần đẩy mạnh việc tuần tra ban đêm, đẩy mạnh việc đấu tranh phòng chống tội phạm, ma túy, nêu cao thái độ hòa nhã, gần gũi với nhân dân./..

Sỹ Bắc