Tân Sơn đầu tư 15 tỷ đồng để xây dựng 10 km đường nhựa và bê tông nông thôn

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, xã Tân Sơn đã tổ chức làm đường nhựa và đường bê tông nông thôn.

Đợt này, xã Tân Sơn đã đầu tư 10 tỷ đồng xây dựng 5km đường nhựa Tân Thịnh. Đường được thiết kế rộng 6m, trong đó đổ nhựa 3,5m với tiêu chuẩn đường cấp 4. Cùng với việc hoàn thành các tuyến đường nhựa, xã Tân Sơn đã nhận về 10 nghìn tấn xi măng để làm 10 km đường bê tông thôn xóm với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Đến tháng 7 năm 2014, xã Tân Sơn đã hoàn chỉnh rải nhựa được 13,5 km đường nhựa và 4km đường bê tông liên thôn. Phấn đấu đến hết năm 2014, xã Tân Sơn sẽ hoàn thành khép kín đường nhựa và đường bê tông nông thôn . Đây cũng là tiêu chí thứ 14 của xã Tân Sơn phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.

Các tuyến đường nhựa của xã Tân Sơn đã được hoàn thành.

Việc đầu tư kinh phí và vận động nhân dân hiến đất mở đường làm giao thông nông thôn của xã Tân Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân đi lại phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế.

Thúy Hằng