Sức trẻ từ xóm trưởng kiêm bí thư chi bộ xóm

Những năm gần đây, ở Đô Lương chức danh bí  thư kiêm xóm trưởng do các đảng viên trẻ đảm nhận đang ngày càng nhiềuVới sự nhiệt tình, năng động cống hiến của tuổi trẻ, nhiều bí thư kiêm xóm trưởng đã có những cách làm sáng tạo, trách nhiệm trong cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, đem lại lòng tin cho nhân dân. Đồng chí Trần Khắc Ngọc – bí thư kiêm xóm trưởng xóm 1 xã Lạc Sơn là một điển hình.