Sự phát triển trở lại của nghề làm nồi đất ở Trù Sơn, Đô Lương

Làng nồi đất Trù Sơn, Đô Lương có từ lâu đời và là làng nồi đất duy nhất ở Nghệ An. Trải qua những thăng trầm, có thời điểm nghề làm nồi bị mai một. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nghề làm nồi đất đang từng bước được khôi phục và phát triển khi các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở bán thuốc bắc về tận nơi thu mua, người dân xã Trù Sơn không chỉ phấn khởi khi nghề truyền thống được gìn giữ mà còn đem lại nguồn thu nhập kinh tế đáng kể góp phần ổn định đời sống.

Sỹ Bắc – Hồng Sơn