Sự kiện biển đông và vấn để chủ quyền lãnh thổ

Gần đây, việc tranh chấp tại vùng biển Ðông và những quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa lại trở thành đề tài nóng. Việt Nam cho rằng các bên liên quan cần tuân thủ Công ước của LHQ về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, không nên có hành động làm phức tạp thêm tình hình, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Vietnamnet