Sự đổi thay nhanh chóng ở trường mầm non xã miền núi Giang Sơn Tây

Ở bậc học mầm non của huyện Đô Lương, nói đến khó khăn  thì mọi người đều biết đến trường mầm non của xã Giang Sơn Tây, bởi sau khi chia tách từ xã Giang Sơn mọi thứ đều bắt đầu tư con số không. Tuy nhiên sau một thời gian nỗ lực phấn đấu xây dựng, nay trường đã khang trang, sạch đẹp và hiện đang hướng đến đạt trường chuẩn quốc gia vào năm 2019.