Sư đoàn 324: Tổng kết thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sáng nay 19-3, Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị 07/CT- BQP ngày 22-3-2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 2010, quán triệt, triển khai Chỉ thị 07 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn đã thường xuyên phối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và ban liên lạc Hội Cựu chiến binh các đơn vị để cung cấp nguồn thông tin cần thiết cho công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội. Bên canh đó thường xuyên phối hợp với Báo, Đài PT-TH trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cung cấp thông tin giải mã, cần giải mã, thông tin phục vụ cho công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội.


Qua thời gian triển khai thực hiện, Sư đoàn đã tái dựng được được 120/120 đầu mối từ cấp đại đội trở lên qua các thời kỳ. Qua đó góp phần giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh và đẩy nhanh tiến đội tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Đây là cơ hội tốt nhất để thống kê quản lý. Lưu trử cơ sở dữ liệu về phiên hiệu, ký hiệu đơn vị phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn và tổng kết lịch sử các cấp.

Hà Hữu Tân Sư 324