Sư đoàn 324: Tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 1/4, Sư đoàn 324 tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

11

Quang cảnh buổi lễ.

Sư đoàn 324 đã thành lập 4 tổ gồm 3 Trung đoàn Bộ Binh mỗi Trung đoàn thành lập 1 tổ, khối cơ quan Sư đoàn và các Tiểu đoàn trực thuộc thành lập 1 tổ, thời gian tiến hành từ ngày 1/4 đến 25/4 năm 2019.

33

Tổ kê khai cơ quan Sư đoàn thực hành nội dung lấy lời khai điều ta dân số nhà ở: Ảnh Hữu Tân.

Thông qua việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở lần này nhằm đáp ứng mục tiêu yêu cầu chung của Đảng, nhà nước, các thông tin, số liệu sau tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019 trong Bộ Quốc phòng nói chung và trong Quân khu 4 nói riêng, vừa là cơ sở phục vụ Quân uỷ Trung ương, Thủ trưởng Bộ quốc phòng báo cáo tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế- xã hội toàn quốc nói chung, xây dựng phát triển Quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng./.

Hà Hữu Tân