Sư đoàn 324 tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho đ/c Tăng Thế Phi – thượng úy chuyên nghiệp, nhân viên quân khí, ban kỹ thuật trung đoàn 1.

Sáng ngày 28/8/2014, trung đoàn 1, sư đoàn 324 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng chí Tăng Thế Phi – thượng úy chuyên nghiệp, nhân viên quân khí của trung đoàn, quê quán tại xóm 6 xã Hồng Sơn, Đô Lương.

Đồng chí Tăng Thế Phi có hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, bố mất, mẹ già yếu, vợ làm ruộng, 2 con nhỏ thường xuyên ốm đau. Để tạo điều kiện gia đình ổn định cuộc sống và đ/c Phi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, sư đoàn 324 quyết định xây dựng nhà đồng đội cho gia đình đồng chí Tăng Thế Phi. Nhà được xây dựng theo hình thức cấp 4 gồm 3 gian với diện tích là 65m2. Tổng kinh phí để xây dựng là 230 triệu đồng, trong đó, kinh phí cấp trên hỗ trợ là 70 triệu đồng và trung đoàn 1 hỗ trợ hàng trăm ngày công xây dựng trị giá 60 triệu đồng. Dự kiến, nhà sẽ được hoàn thành trước ngày 15/11/2014.


Việc xây dựng nhà tình nghĩa nhằm giúp gia đình đồng chí Phi ổn định cuộc sống và tạo điều kiện cho đồng chí Phi hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và quân đội giao phó.

Thúy Hằng