Sư đoàn 324 tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.

Trong 2 ngày 12 và 13/8, Sư đoàn 324 tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.  Tham gia hội thi lần này 27 thí sinh là những giáo viên kiêm chức trực tiếp giảng dạy chính trị cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị. 

anh-2

Các đại biểu tham dự. Ảnh Hà Hữu Tân

Thông qua hội thi lần này nhằm đánh giá đúng nhận thức, trình độ, khả năng soạn giáo án và kỹ năng thực hành giảng bài của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở cơ quan, đơn vị; trên cơ sở đó có kế hoạch bồi dưỡng, rút kinh nghiệm, bổ sung kiến thức, phương pháp giảng bài, kỹ năng soạn giáo án điện tử; góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính trị trong toàn Sư đoàn.

Đồng thời đây cũng là để đánh giá sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với công tác giáo dục ở đơn vị và sự nỗ lực, cố gắng của từng cá nhân. Bên cạnh đó nhằm tạo điều kiện cho các đồng chí giáo viên kiêm chức ở các đơn vị có điều kiện tiếp tục học tập, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng khả năng, phương pháp sư phạm và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao trình độ cho bản thân.

anh-5

Trao tặng các thí sinh có thành tích xuất sắc trong hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.

Kết thúc hội thi ban tổ chức trao  giấy chứng nhận cho các thí sinh có thành tích xuất sắc trong hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020.

 

Hà Hữu Tân