Sư đoàn 324: tổ chức hội nghị quân chính năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

 Sáng 26/12/2014 Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai cháy rừng trên địa bàn đóng quân với 1.300 lượt cán bộ, chiến sỹ; Đồng thời chỉ đạo công tác chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập được đầu tư củng cố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị , toàn Sư đoàn đã tổ chức tu sửa, củng cố 110 thao trường kỹ, chiến thuật, huấn luyện binh chủng; 86 bãi tập điều lệnh, thể lực; sơn sửa, củng cố 18.700 và làm mới 13.700 vật chất bia bảng, học cụ huấn luyện; đầu tư 7.000 ngày công củng cố thao trường, bãi tập; tổng trị giá 1.815.000.000đ.

%image_alt%

Trong năm 2014, sư đoàn 324 tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn đóng quân và cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị với số tiền 1.211.300.000đ, đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 258.800.000đ, Với nguồn vốn của Bộ quốc phòng cũng như Quân khu và Sư đoàn trong năm 2014 đã tiến hành triển khai xây dựng và trao tặng 8 ngôi nhà cho quân nhân gặp nhiều khó khắn về nhà ở. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào “LLVT Quân khu 4 chung sức xây dựng nông thôn mới” với 6.500 ngày công, đào đắp, tu sửa hơn 45 km đường liên thôn, 27km kenh mương nội đồng, trồng hơn 1600 cây tre xói mòn dọc theo bờ sông Lam. Duy trì đầy đủ, kịp thời vật chất hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

%image_alt%
Chỉ huy Sư đoàn 324 trao tặng  giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua quyết thắng".

Với những kết quả đạt được trong năm, năm 2014 Sư đoàn vinh dự được Bộ phòng phòng tặng danh hiệu Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng toàn quân, Trung đoàn 1 vinh là một trong những lá cờ đầu của phong trào thi đa quyết thắng Quân khu, và có 1.621 tập thể, 2.340 cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng.

Hà Hữu Tân