Sư đoàn 324 tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2013

Sư đoàn 324 vừa tổ chức tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2013, cho 168 đồng chí chính trị viên, chính trị viên phó đại đội đến trợ lý chính trị các phòng trong toàn Sư đoàn.

Trong thời gian 2 ngày các học viên tập trung nghiên cứu các chuyên đề gồm: Quy trình nắm, phân loại tư tưởng ở đơn vị cơ sở; quy trình công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị cơ sở; công tác xây dựng đội ngũ Đảng viên ở chi bộ; hướng dẫn một số nội dung về nghị quyết và chế độ ra nghị quyết của cấp ủy, chi bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng dẫn 1816/HD-CT của Tổng cục Chính trị; nội dung, phương pháp bồi dưỡng duy trì hoạt động đội ngũ cấp ủy viên phụ trách công tác bảo vệ, chiến sĩ bảo vệ ở đơn vị cơ sở; quy định về tổ chức và hoạt động của tổ công tác Dân vận ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam; công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, uỷ ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí cán bộ một số nội dung cơ bản về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị từ đó triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn toàn diện.

Hữu Tân