Sư đoàn 324 – Sư đoàn 324 tổ chức hội thi quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông.

 Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong tổ chức thực hiện Cuộc Vận Động 50 (CVĐ 50) ở đơn vị; qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và triển khai phương hướng những năm tiếp theo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động cho cán bộ, chiến sĩ về CVĐ 50; gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các CVĐ khác trong Quân đội góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ trong giai đoạn cách mạng mới

Sáng 11/9/2014 Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tổ chức Hội thi Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2009 – 2014. Tham dự hội thi có 84 đ/c được lựa chọn từ các đơn vị cơ sở. Nội dung của cuộc thi trên 5 lĩnh vực gồm: Quân khí, Xe máy, Thông tin, Quân y và Tuyên huấn, với 2 nội dung thi đó là: Thi lý thuyết và thi thực hành. Đối với thi lý thuyết bằng phương pháp hỏi, đáp nhận thức về Cuộc vận động 50, các Chỉ thị, Nghị quyết…, đối với nội dung thi thực hành các chiến sỹ thao tác trực tiếp trên các trang thiết bị và phương tiện máy móc.

%image_alt%
Ban giám khảo đang chấm điểm kiểm tra tinh trạng xe máy.

Đối với Ban giám khảo cuộc thi đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đánh giá khách quan, trung thực; các thí sinh tham gia hội thi với quyết tâm cao, chấp hành nghiêm quy chế hội thi, có nhiều đồng chí trả lời tốt lý thuyết và phần thực hành tự tin, thao tác chính xác, bảo đảm an toàn.

%image_alt%
Đại tá Hoàng Văn Sinh – Phó sư đoàn trưởng tặng quà cho các cá nhân đạt giải nhất.

Kết quả Giải nhất tập thể được trao cho Trung đoàn Bộ binh 335, giải Nhì Trung đoàn bộ binh 1. Các đ/c chỉ huy Trung đoàn đã trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi cuộc vận động 50 quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông.

Hà Hữu Tân