Sư đoàn 324: Sẵn sàng chiến đấu cao trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014

Nhân dịp Tết Giáp Ngọ 2014, chỉ huy Sư đoàn 324 đã tiến hành kiểm tra chúc Tết của các cơ quan, đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đơn vị trong Sư đoàn đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, canh gác; quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, để vui Tết, đón Xuân và sẵn sàng chiến đấu cao.

Đồng chí Trịnh Văn Hùng – Đại tá – Chính ủy Sư đoàn kiểm tra SSCĐ tại trận địa phòng không tiểu đoàn 16.

Ngoài ra Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị bạn kiểm tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện đấu tranh ngăn chặn các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn đóng quân; sẵn sàng cơ động, xử lý khi có tình huống xảy ra trong dịp Tết.

Đại tá Trịnh Văn Hùng-Chính ủy Sư đoàn tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 16 đang thực hiện trực SSCĐ .

Trong dịp tết Giáp Ngọ năm nay, cán bộ chiến sỹ sư đoàn 324 ngoài việc sẵn sàng chiến đấu còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ để ngày tết thực sự vui tươi, lành mạnh.

Hà Hữu Tân