Sư đoàn 324: Ra quân huấn luyện năm 2014

Sáng ngày 28/2/2014 Sư đoàn 324 tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2014 và phát động thi đua ra quân huấn luyện gắn với phòng trào thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”, thời gian 60 ngày, từ ngày 07/3 đến ngày 07/5/2014 cho khối cơ quan Sư đoàn bộ, các tiểu đoàn trực thuộc trong toàn Sư đoàn.

Trong đợt thi đua này, các đơn vị trong toàn Sư đoàn sẽ tập trung thực hiện tốt một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng như: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền về truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống cách mạng, những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến sĩ Điện Biên; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có nhận thức, tư tưởng, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn và trách nhiệm cao nhất; luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ  Sư Đoàn 324 ra quân huấn luyện năm 2014.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ngay từ những ngày đầu huấn luyện với tinh thần “ra quân là quyết thắng”. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 269 của Đảng ủy Quân khu; Nghị quyết số 407 của Đảng ủy Sư đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, coi trọng huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, điều hành huấn luyện và quản lý bộ đội cho cán bộ các cấp; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Bảo đảm tốt công tác hầu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ theo quy định.

Bay qua vòng lửa của chiến sỹ Sư Đoàn 324.

Cũng trong đợt này, sư đoàn 324 nâng cao chất lượng xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường trong các cơ quan, đơn vị xuống mức thấp nhất không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn trong huấn luyện, trong lao động, trong tham gia giao thông; xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến trong xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật.

Hà Hữu Tân Sư 324