SƯ ĐOÀN 324: Quán triệt, triển khai nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Sáng 23/7 Sư đoàn 324 tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

6 tháng đầu năm 2014 Sư đoàn đã lãnh đạo quán triệt, giáo dục nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ, Quân khu, mênh lệnh của huấn luyện chiến đấu của Bộ quốc phòng và tình hình nhiệm vụ cho 100% cán bộ, chiến sỹ, thực hiện tốt nhiệm vụ luyện chiến đấu, giáo dục chính trị 6 tháng đầu năm 2014. Tham gia chữa cháy rừng ở xã Mỹ Thành, Công Thành (huyện Yên Thành), xã Thượng Sơn (huyện Đô Lương). Sư đoàn đã tổ chức được 35 lớp tập huấn, bồi dưỡng các bộ các cấp, tu sửa củng cố được 110 thao trường 86 bãi tập các loại. 

Sư 324 hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2014.

Tham gia cùng địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tham gia 750 ngày công đào đắp 1,5 km đường, nạo vét 3 km kênh mương và tu sửa, vệ sinh các nhà trường. Tổ chức dâng hương Nghĩa trang Việt – Lào, Nghĩa trang huyện Đô Lương, Anh Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân; trích 1.137.130.000 đồng để thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn và cán bộ, chiến sĩ.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất những chủ trương, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tới với những nội dung chính là:Tiếp tục tập trung nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cơ động hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.


Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng Sư đoàn trao tặng Bằng khen Quân khu, giấy khen Sư đoàn cho 12 tập thể và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hà Hữu Tân