Sư đoàn 324 Quân khu IV: Diễn tập Chỉ huy Cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh năm 2013

Từ ngày 14 đến 17 – 7, Sư đoàn 324 tổ chức diễn tập 1 bên 2 cấp một bên hai cấp ngoài thực địa có một phần thực binh.

Qua gần 4 ngày đêm thực hành diễn tập từ giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và giai đoạn thực hành chiến đấu có tiểu đoàn bộ binh bắn chiến đấu, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cả về con người, cơ sở vật chất…Cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người vũ khí trang bị.

Cán bộ, chiến sỹ sư đoàn 324 đang tham gia diễn tập

Quá trình diễn tập chỉ huy và cơ quan nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể, rõ ràng. Trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, thực hiện đúng thứ tự các bước, đề xuất với chỉ huy, nghiên cứu đánh giá, kết luận tình hình phù hợp, hạ quyết tâm chính xác. Hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng bộ binh và tăng thiết giáp đảm bảo sự chặt chẽ, đúng nguyên tắc chiến thuật. Nội dung, hình thức hoạt động CTĐ, CTCT trong diễn tập được triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác. Hệ thống văn kiện, kế hoạch được xây dựng đầy đủ, đúng quy cách, có tính khả thi và sát với tình hình thực tế. Qua các phiên họp của Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn và các đơn vị được chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng; quá trình duy trì điều hành các hoạt động trong diễn tập đúng nguyên tắc, nội dung và phương pháp; đúng trình tự thủ tục tiến hành.

Qua đó cuộc diễn tập phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với đối tượng tác chiến, phát huy tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong khung tập sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động sáng tạo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống do Ban chỉ đạo đưa ra.
Hà Hữu Tân