Sư đoàn 324- Quân khu 4 tổ chức hội thi hội thao thể dục thể thao năm 2013

Từ ngày 03- 06/6/2013. Sư đoàn 324 tổ chức Hội thao TDTT năm 2013. Đến với Hội thao lần này có 10 đoàn với gần 300 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài đến từ các Tiểu đoàn trực thuộc và Trung đoàn trong toàn Sư đoàn.

vận động viên thực hành phân thi bắn súng tiểu liên AK

Qua gần 4 ngày tranh tài ở nội dung: 4 môn thể thao quân sự phối hợp; Chiến sỹ khỏe, bắn súng K54 bài 1, bài 5 nâng cao; Chạy 100m, bật 3 bước chụm chân không đà, co tay xà đơn, chạy 3000m của chiến sỹ khỏe; Chạy 10km việt dã; Cầu lông, Bóng bàn; Bơi vũ trang; Bơi bao gói trang bị.

Phần thi thực hành chạy vật cản K91

Thông qua Hội thao lần này ngoài mục đích thúc đẩy hoạt động TDTT của các cơ quan, đơn vị, đánh giá chất lượng công tác TDTT, trình độ quản lý, tổ chức huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao và phong trào TDTT trong toàn Sư đoàn mà còn có mục đích cao hơn là: " Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện trong giai đoạn mới, xây dựng "Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", bên cạnh đoa thông qua đây để lựa chọn đội tuyển thi đấu cấp Quân khu năm 2013.

Kết thúc hội thao ban tổ chức đã tặng cờ cho 4 tập thể có thành tích cao nhất trong hội thi, hội thao. Khối Trung đoàn BB: Giải nhất Trung đoàn BB1 giải nhì Trung đoàn BB3; Khối Tiểu đoàn Trực thuộc cho: Giải nhất Tiểu đoàn 17; Giải nhì cho Tiểu đoàn 18.

Đài Đô Lương