Sư đoàn 324 (Quân khu 4)  Luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4, trong hai ngày 2-3/3/2017, Sư đoàn 324 tổ chức luyện tập chuyển các trạng thái sẵn sàng chiến đấu

su-324-SSCD

Lãnh đạo Sư đoàn chủ trì phiên họp triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị tại khu sơ tán bí mật tập trung

 Trong thời gian gần 2 ngày các đơn vị thuộc Sư đoàn 324 đã tiến hành thực hiện đúng các bước, kế hoạch để ra đó là: Từ trạng thái thường xuyên chuyển lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; thông qua kế hoạch cơ động lực lượng và tổ chức hành quân cơ động lực lượng từ sở chỉ huy thường xuyên ra khu tập trung bí mật.

su-324-SSCD1

Lãnh đạo chỉ huy Sư đoàn nghe trinh sát báo cáo tình hình đich và xử lý trên bản đồ

Trong quá trình luyện tập các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc đúng chương trình, nội dung, thời gian; các thành phần tham gia tập bài nắm chắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và vai tập của mình, đã phát huy tính tích cực, sáng tạo, thể hiện nội dung, phương pháp trên từng cương vị đảm nhiệm, sát thực tế chiến đấu vận dung linh hoạt giữa nguyên tắc lý luận tác chiến với thực tế chiến đấu, đạt được mục đích yêu cầu đề ra.

su-324-SSCD2

Các đại biểu tham dự

Đây là đợt huấn luyện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, trình độ tổ chức chỉ huy tham mưu tác chiến, hiệp đồng, xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị  kịp thời tham mưu sử trí tốt mọi tình huống xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị đơn vị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hà Hữu Tân(Sư 324)