Sư đoàn 324( Quân khu 4) Hội thi trợ lý hậu cần gắn với tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi năm 2019

Sáng 10/6, Sư đoàn 324 tổ chức khai mạc Hội thi trợ lý hậu cần gắn với tiểu đoàn tăng gia sản xuất giỏi năm 2019.

11

Quang cảnh lễ khai mạc.

Tham gia Hội thi có 21 đồng chí là cán bộ trợ lý hậu cần trong toàn Sư đoàn. Trong thời gian 7 ngày các thí sinh tranh tài với các nội dung: Về cá nhân với hình thức trắc nghiệm tìm hiểu về kiến thức quân sự như Điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; về kiến thức chính trị, với nội dung biện pháp quản lý, giáo dục đánh giá tư tưởng bộ đội, nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tên thời gian phong trào thi đua năm 2019.

02

Đồng chí Đại tá Lê Hồng Nhân, Sư đoàn trưởng quán triệt nội dung hội thi.

Về kiến thức hậu cần, điều lệ công tác hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam, điều lệ công tác tham mưu hậu cần Quân đội nhân dân Việt nam, điều kiện công tác quân nhu, quân y, doanh trại… Về công tác kỹ thuật nội dung mục tiêu về cuộc vận động “Quản lý vũ khí trang thiết bị kỹ thuật tốt , bền, an toàn  tiết kiệm và an toàn giao thông” các chỉ thị hướng dẫn của Sư đoàn về bảo đảm an trật tự an toàn giao thông; Phần thi tự luận gồm các nội dung trong công tác hậu cần ở tiểu đoàn, tập trung về công tác tăng gia sản xuất ở đơn vị;  Phần thi vấn đáp về nội dung chuyên ngành hậu cần và điều lệnh đội ngũ từng người không có súng.

03

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội thi.

Về nội dung tập thể: Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy tiểu đoàn gắn với công tác tăng gia sản xuất, kế hoạch, hướng dẫn của đơn vị, hệ thống sổ sách hậu cần cấp tiểu đoàn, quy hoạch vườn, ao chuồng, giản theo hướng cơ bản, dài hạn, tổ chức tăng gia sản xuất có hiệu quả, bền vững, các mô hình tiêu biểu, kết quả thu hoạch sản phẩm tăng gia sản xuất so với chỉ lệnh hậu cần năm 2019…

04

Các thí sinh thực hành bốc câu hỏi để kiểm tra.

Thông qua hội thi, nhằm đánh giá thực chất kết quả, năng lực lãnh đạo,tổ chức triển khai thực hiện chỉ lệnh hậu cần Sư đoàn về công tác tăng gia sản xuất của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của trợ lý hậu cần cấp tiểu đoàn.

05

Các thí sinh thực hành nội dung thi trắc nghiệm.

Đồng thời thông qua hội thi xác định các mục tiêu, chỉ tiêu đạt được và chưa đạt được, nguyên nhân của tồn tại yếu kém kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu tăng gia sản xuất, nâng cao năng lực công tác của trợ lý hậu cần năm 2019 và những năm tiếp theo. Theo kế hoạch hội thi diễn ra từ ngày 10/6- 17/6 năm 2019./.

                                                                       Tin và ảnh Hà Hữu Tân