Sư đoàn 324 ( Quân khu 4): Diễn tập sát thực tế chiến đấu

 Từ ngày 16 đến 19 tháng 12, Trung đoàn BB 1 và Trung đoàn BB3 sư đoàn 324 đã tổ chức diễn tập chỉ huy- cơ quan 1 bên , 1 cấp ngoài thực địa có 1 Tiểu đoàn thực binh và bắn đạn thật.

Cuộc diễn tập lần này được chia thành 3 giai đoạn; giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và giai đoạn thực hành chiến đấu có tiểu đoàn bộ binh bắn chiến đấu.

%image_alt%

Qua quá trình diễn tập chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể, rõ ràng khoa học. Trong tổ chức xử lý tác chiến trên bản đồ, chuyển qua giai đoạn ngoài thực địa khung diễn tập đã thực hiện đúng thứ tự các bước, đề xuất với chỉ huy, nghiên cứu đánh giá, kết luận tình hình phù hợp, hạ đạt quyết tâm chính xác. Nội dung, hình thức hoạt động CTĐ, CTCT trong diễn tập được triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác. Hệ thống văn kiện, kế hoạch được xây dựng đầy đủ, đúng quy cách, sát với tình hình thực tế.

Nội dung cuộc diễn tập phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với đối tượng tác chiến, phát huy tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong khung tập cũng như thực binh đã thể hiện sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động sáng tạo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống do Ban chỉ đạo đưa ra.

Hà Hữu Tân