Sư đoàn 324 Phát động thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” gắn với phong trào thi đua “Phất cao cờ Quyết thắng, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngày 7/10, Sư đoàn 324 tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” gắn với phong trào thi đua “Phất cao cờ Quyết thắng, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thời gian: 75 ngày, từ ngày 09/10/2019 đến ngày 22/12/2019

b4

Toàn cảnh buổi lễ phát động.

Trong đợt thi đua này, Sư đoàn sẽ tập trung thi đua với 4 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; Tổ chức tốt các hoạt động thi đua, tuyên truyền và xây dựng các công trình chào mừng

b3

Đồng chí Thượng tá Phạm Văn Sâm, Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn đọc diễn văn lễ phát động thi đua

Để thực hiện thắng lợi các nội dung mục tiêu, chỉ tiêu trên đề nghị các cơ quan, đơn vị đề ra một số biện pháp đó là: cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua, xác định nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, sát với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị còn lại của năm 2019.

b2

Đồng chí Thượng tá Đoàn Xuân Bường, Chính uỷ Sư đoàn chấp nhận ký kết thi đua các cơ quan đơn vị

 Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của phong trào thi đua, xây dựng ý chí quyết tâm, thái độ trách nhiệm, động cơ thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sĩ.

bo

Duyệt đội ngũ đơn vị. Ảnh: Hà Hữu Tân.

Tổ chức phong trào thi đua chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên các mặt công tác. Gắn phong trào thi đua cao điểm với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của BCT, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Hà Hữu Tân