Sư đoàn 324 hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Sáng 4-5, Sư đoàn 324 tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về “An toàn, vệ sinh lao động” năm 2018. Với Chủ đề: Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”

Để thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu hưởng ứng Tháng hành động về “An toàn, vệ sinh lao động” năm 2018 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã đề ra các biện pháp như: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và các tổ chức quần chúng ở từng đơn vị đối với công tác An toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ để nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

a1

Các chiến sỹ sư đoàn 324 tham dự lễ phát động

 Xây dựng chương trình hành động hưởng ứng Tháng “An toàn, vệ sinh lao động” cụ thể, thiết thực; gắn các hoạt động của công tác này với mục tiêu cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” của Bộ Quốc phòng và phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Vệ sinh lao động” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chú trọng đến việc xây dựng các nội dung, chương trình, biện pháp bảo đảm an toàn cho tất cả các ngành nghề, công việc nhất là các quy trình bảo đảm an toàn trong huấn luyện, SSCĐ, diễn tập ở các cấp và mọi hoạt động của bộ đội.

a3

Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Thiết – Phó Sư đoàn trưởng phát động tháng an toàn, vệ sinh lao động. Ảnh: Hà Hữu Tân

Thường xuyên phối hợp tổ chức luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, bảo vệ cơ quan, đơn vị, kho tàng, trạm xưởng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, các chế độ bảo hộ lao động.

Hà Hữu Tân

(Sư đoàn 324)