Sư đoàn 324 Diễn tập Chỉ huy – Cơ quan 1 bên 2 cấp trên trên bản đồ

Trong 2 ngày 04 – 05/7, Sư đoàn 324 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ ứng dụng 1 phần công nghệ thông tin giai đoạn 1 năm 2018.

Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đâu; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Qua gần 2 ngày đêm thực hành diễn tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; chủ động chuẩn bị tốt mọi điều kiện. Cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

a1

Đồng chí Trung tá Trần Mạnh Quân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1, thông báo tình hình địch trong cuộc hội ý chỉ huy cơ quan.

 Qua quá trình diễn tập chỉ huy, cơ quan, đơn vị các cấp nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể, rõ ràng. Trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, thực hiện đúng thứ tự các bước, đề xuất với chỉ huy, nghiên cứu đánh giá, kết luận tình hình phù hợp, hạ đạt quyết tâm chính xác.

a2

Phổ biến ý định chiến đấu của đơn vị trên sa bàn

Hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng đảm bảo sự chặt chẽ, đúng nguyên tắc chiến thuật, Nội dung, hình thức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập được triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác. Quá trình duy trì điều hành các hoạt động trong diễn tập đúng nguyên tắc, nội dung và phương pháp.

a3

Lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 3, tổ chức hội ý chỉ huy bàn phương án chiến đấu trên bản đồ. Ảnh: Hà Hữu Tân

 Nội dung cuộc diễn tập phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với đối tượng tác chiến, phát huy tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong khung tập cũng như thực hành đã thể hiện sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động sáng tạo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống do ban chỉ đạo đưa ra./.

Hà Hữu Tân