Sư đoàn 324 diễn tập bắn đạn thật

Sáng ngày 27/9, Sư đoàn 324 tổ chức  diễn tập bắn đạn thật, với đề mục: “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật vận động tập kích địch tạm dừng” cho Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3.

Tới dự theo dõi cuộc diễn tập có đại tá Lê Tất Thắng, phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, các đồng chí chỉ huy Sư đoàn.

a1

Các đại biểu tham quan đơn vị thực binh

Cuộc diễn tập được tiến hành với các giai đoạn như : Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hành trú quân chiến đấu; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Quá trình diễn tập chỉ huy, cơ quan cũng như các đơn vị đã nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể, rõ ràng.

a2

Các lực lượng làm công tác chuẩn bị thực hành thực binh

Trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, thực hiện đúng thứ tự các bước, đề xuất với chỉ huy, nghiên cứu đánh giá, kết luận tình hình phù hợp, hạ đạt quyết tâm chính xác. Hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng bộ binh, hỏa lực đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc chiến thuật.

a3

Khẩu đội 1, trung đội 1, đại đội 15 SPG9 thực hành tiêu diệt mục tiêu.

 Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nên cuộc diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra.

Hà Hữu Tân