Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức giao ban thi đua cụm số 3 Đô Lương

Sáng ngày 14/11, Tại Đô lương Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức giao ban thi đua  cụm số 3. tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương – PGĐ Sở VH TT và lãnh đạo các huyện Thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu , Yên Thành , Đô Lương.

Năm 2018 , công tác Văn hóa , Thể thao và gia đình được các huyện quan tâm, nổi bật là các đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện trên các lĩnh vực, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trên lĩnh vực quản lý với số tiền xử phạt hành chính trên 100 triệu đồng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, đẩy mạnh việc giữ gìn và phát huy các giá trị dân ca Ví – Dặm xứ Nghệ, tổ chức tốt các lễ hội và bảo tồn các di sản văn hóa trên địa bàn.

a1

Các đại biểu tham dự

Thực hiện tốt phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Đạt tỉ lệ gia đình văn hóa trên 80%, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị dòng họ văn hóa ngày càng được nhân rộng.

 Các huyện đã tập trung xây dựng thiết chế văn hóa với nguồn vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được hưởng thụ văn hóa cộng đồng. Phong trào thể thao ở các địa phương phát triển mạnh ở các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Đại hội TDTT tỉnh lần VIII, Quỳnh  Lưu đạt giải 2, Diễn Châu đạt giải 3, Đô Lương đạt giải 5. Các huyện quan tâm đầu tư kinh phí lớn phục vụ cho Văn hóa thể thao như Quỳnh Lưu, Diễn Châu.

a2

Các đại biểu tham luận. Ảnh: Hữu Hoàn

Lãnh đạo các huyện đề nghị Sở VH và TT cần quan tâm kiểm tra xử lý hoạt động kinh doanh có điều kiện để hạn chế tiêu cực, Phối hợp chặt chẽ để thực hiện việc sáp nhập đảm bảo hoạt động tốt, Tiếp tục tổ chức tốt các giải đấu. Tăng cường đầu tư kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động VT-TT

  Các đơn vị đã bỏ phiếu xếp loại thi đua năm 2018. và triển khai nhiệm vụ năm 2019

                                                                                              Hữu Hoàn