Sở văn hóa thông tin và du lịch tổ chức tọa đàm lấy ý kiến xây dựng tôn tạo đền quả sơn

Hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng long Hà Nội, sáng ngày 17/11/2009, tại Thành Phố Vinh sở Văn Hóa thông tin và du lịch tổ chức lấy ý kiến để bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử đền Quả Sơn thờ Uy Minh Vương – Lý Nhật Quang.

Toàn cảnh qui hoạch đền quả sơn


Tới dự có các đồng chí Cao Đăng Vĩnh-Giám đốc sở văn hóa thể thao du lịch và các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương đã trao đổi ý kiến về việc lựa chọn phương án tôn tạo với mong muốn phát huy được giá trị của di tích lịch sử quốc gia, vừa giữ gìn được không gian văn hóa nhưng phải xứng tầm lịch sử của đền Quả Sơn đã 1000 năm tồn tại. Đáp ứng nét đẹp của văn hóa dân tộc trong dó có dân nhân xứ Nghệ và huyện Đô Lương.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tôn tạo đền quả sơn

Các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương bày tỏ mong muốn sở văn hóa thông tin và du lịch, đơn vị tư vấn thiết kế thống nhất lập đề án đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các cấp phê duyệt và thực hiện.

Kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Cao Đăng Vĩnh- Giám đốc sở văn hóa thông và du lịch đồng tình với chủ trương của huyện Đô Lương nhằm tôn tạo khu di tích lịch sử đền Quả Sơn xứng tầm để tưởng nhớ đến công lao của Uy Minh Vương – Lý Nhật Quang đã có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời giáo dục truyền thống dân tộc.

Hữu Hoàn